Subsidiereglement lokaal jeugdwerk

De gemeenteraad van 23 december 2015 stelde de meest recente versie vast van het subsidiereglement lokaal jeugdwerk. Volgende reglementen werden hierin verzameld:

  • reglement betreffende de erkenning als jeugdvereniging
  • reglement betreffende de werkingssubsidies
  • reglement betreffende de vorming
  • reglement betreffende de huurlast

Downloads

Naar top