Terrasvergunning

Voor het plaatsen van koopwaar, terras, stoelen en tafels op het openbaar domein, moet je een belasting betalen. Lees meer over het geldende belastingreglement.

Bepaalde elementen, zoals in de gevel verankerde zonnetenten, kunnen onderhevig zijn aan de stedenbouwkundige verplichtingen en bijgevolg een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereisen.

Merk op dat het plaatsen van een permanent / gesloten terras op het openbaar domein, bestaande uit een overdekte constructie waarvan alle elementen tot één geheel zijn samengevoegd die op een permanente basis geplaatst worden, niet onder de bepalingen van het terrasreglement vallen. Wie een permanent / gesloten terras wil plaatsen, moet een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een terrasvergunning moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Alle uitbatingsvoorwaarden voor een horeca-inrichting, o.m.
  • correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (als onderneming en vestigingseenheid, inclusief de correcte btw-activiteiten)
  • drankvergunning
  • horecavergunning (indien van toepassing)
  • registratie/erkenning/toelating van het FAVV
  • objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing (indien van toepassing)
 • Conformiteit met geldende stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen.
 • Alle voorwaarden uit het gemeentelijk terrasreglement (versie goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2017). 

Procedure

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan de dienst lokale economie.

Naar top