Terugvorderen financiële hulpverlening

Het OCMW is soms verplicht de kosten van de financiële hulpverlening terug te vorderen. Dit gebeurt in welbepaalde situaties.

Terugvorderen van anderen

Echtgenoten, ouders en kinderen hebben een onderhoudsplicht tegenover elkaar. Broers, zussen en verdere familieleden hebben geen onderhoudsplicht tegenover elkaar. Deze onderhoudsplicht kan toegepast worden bij de plaatsing van een bejaarde ouder in een rusthuis.

Ook als studenten leefloon aanvragen, wordt de onderhoudsplicht van de ouders onderzocht. Het bedrag wordt berekend op het gezamenlijk belastbaar inkomen van de onderhoudsplichtige(n). Als je inkomen onder de norm ligt die door de Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie is vastgelegd, mag er niet worden teruggevorderd.

Terugvorderen van jezelf

Als je financiële hulp krijgt van het OCMW zal altijd duidelijk afgesproken worden of het gaat om een voorschot (dat je later terugbetaalt) of om steun die je niet moet terugbetalen.

Je moet de ontvangen steun altijd terugbetalen:

  • als je financiële hulp hebt gekregen als voorschot
  • als je achteraf inkomsten ontvangt voor de periode waarin je financiële steun hebt gekregen
  • als je bewust onjuiste of onvolledige informatie over je financiële situatie hebt gegeven

In uitzonderlijke gevallen kan het OCMW afwijken van deze regel.

Als je over een eigendom beschikt

Het is zeker niet zo dat je geen hulp kan krijgen van het OCMW wanneer je over een eigendom beschikt. Het OCMW zal je niet verplichten om je woning te verkopen. Wanneer je financiële steun vraagt, zal het OCMW bij de bepaling van het bedrag er wel rekening mee houden.

Naar top