Trage wegen plan

Dit trage wegen plan is een beleidsdocument waarin de visie i.v.m. de ontwikkeling van het trage wegennetwerk in Sint-Lievens-Houtem uitgewerkt wordt.

Het is een vervolg op de grootschalige ruilverkaveling (afwerking 2013) die bijna het volledig grondgebied van Sint-Lievens-Houtem omvatte. Bij de uitvoering van de ruilverkaveling werd veel aandacht besteed aan een kwaliteitsvol trage wegennetwerk. Hierdoor zijn de voorstellen tot heropenen, verleggen, creƫren van verbindingen, beperkt tot de trage wegen die buiten het ruilverkavelingsgebied liggen.

In deze nota kreeg elke trage weg een uniek nummer gebaseerd op de nummers uit de Atlas der buurtwegen. Voor de adviezen worden verschillende cijfer- en kleurcodes gebruikt die in de adviesnota worden verduidelijkt.

De consultatie kan verlopen via de kaarten in pdf-formaat of via het Arcgis-loket met integratie van de evaluatiekaart, wenselijkheidskaart en prioriteiten.

Downloads

Naar top