Tussenkomst afval kinderopvang

De gemeente voorziet een tussenkomst van 75 euro per jaar voor onthaalouders die een vergunning hebben van Kind en Gezin. De tegemoetkoming wordt jaarlijks automatisch bepaald aan de hand van de gegevens van Kind en Gezin. Er hoeft hiervoor geen aanvraag te gebeuren.

Voor crèches die een vergunning hebben van Kind en Gezin, en die beroep doen op ILvA voor afvalverwerking, bedraagt de tussenkomst 150 euro per jaar. De tegemoetkoming wordt jaarlijks automatisch bepaald aan de hand van de gegevens van Kind en Gezin. Er hoeft hiervoor geen aanvraag te gebeuren.

Naar top