Tussenkomsten diftar

Sinds 5 april 2021 is de huisvuilophaling in de gemeente overgegaan naar een diftar systeem. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 30 maart 2022 een aanpassing goedgekeurd van het retributiereglement van ILvA waarin een aantal tussenkomsten zijn voorzien in de kosten van de huisvuilophaling. Deze sociale correcties gelden enkel voor mensen die een container van ILvA hebben voor inzameling restafval.

Thema's

Naar top