Vast Bureau

Het vast bureau vergadert elke week op donderdag. Het vast bureau heeft specifieke bevoegdheden, toegekend door het Decreet Lokaal Bestuur, de gemeenteraad /OCMW-raad, of door andere regelgeving beschreven.

Samenstelling

Naar top