Verlies of diefstal (voorlopig) rijbewijs

Bent u uw rijbewijs kwijt of is het gestolen? Doe aangifte bij de politie en maak een afspraak bij de dienst burgerzaken, afdeling rijbewijzen om een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Procedure

In geval van verlies of diefstal van uw huidig rijbewijs moet u dit aangeven bij de Belgische lokale politie of federale politie. U krijgt een attest van verlies of diefstal van het rijbewijs. Met dit attest maakt u een afspraak bij de dienst burgerzaken.

Wat heb ik nodig?

Bij de aanvraag van een rijbewijs legt u volgende documenten voor:

  • identiteitskaart  
  • bij verlies of diefstal: het attest van verlies of diefstal van het rijbewijs, vermeld op het aanvraagformulier, ingevuld door de Belgische lokale of federale politie

Het rijbewijs is 5 werkdagen na de aanvraag beschikbaar op de locatie waar u het hebt aangevraagd.

Bedrag

25 euro

Naar top