Verwarmingspremies

Aanvraag van energiepremies via de FOD Economie

Als burger kan je sinds 23 januari 2023 zelf je energiepremies aanvragen. Hierover heeft de FOD Economie ons geïnformeerd.

Het gaat over de volgende premies: 

•    premie voor pellets in bulk;
•    basispakket voor gas;
•    basispakket voor elektriciteit;
•    verwarmingstoelage van 300 euro;
•    verwarmingspremie van 100 euro;
•    accijnsverlaging.

Na de aanvraag gaat de FOD Economie na of de betrokkene al dan niet recht heeft op een premie. Er kan ook nagegaan worden of er iets misgelopen is in de aanvraag.

Heb jij de verwarmingspremie van 100 euro al ontvangen?

Om de stijgende energiekosten te tackelen, besloot de federale regering begin 2022 om iedereen een eenmalige verwarmingspremie van 100,00 euro over te maken. Die verwarmingspremie zou door de energieleveranciers zelf worden toegekend, ofwel door rechtstreeks over te schrijven op je bankrekening, of door ze af te trekken van je voorschot- of afrekeningsfactuur.

Opgelet, sinds 15 oktober 2022 kan je de premie niet meer aanvragen!

Meer info over deze premie kan je hier vinden.

Hoe ontvang je de verwarmingstoelage van 225 euro?

Elk gezin dat tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 stookolie of propaan geleverd kreeg om zijn hoofdverblijf te verwarmen, heeft recht op een toelage van 225 euro netto. Het is een toelage die slechts eenmaal per gezin kan worden aangevraagd en geldt voor zowel eengezinswoningen als gezinnen die in een appartement wonen.

Er bestaan twee formulieren: type A (individuele woning) en type B (voor huisvesting in mede-eigendom of een opbrengsteigendom). Je moet een formulier invullen om de toelage te kunnen ontvangen. Dat kan online of op papier. Wie het online aanvraagt, kan rekenen op een snellere verwerking van het formulier, maar in dat geval moet je je ook digitaal kunnen identificeren met een elektronische identiteitskaart of via Itsme.

Het papieren formulier kan je downloaden, afdrukken en vervolgens aangetekend opsturen naar:
FOD Economie
Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 225 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Het indienen van een aanvraag voor de toelage kon tot 10 januari 2023. De FOD Economie beslist binnen de 2 maanden over de geldigheid van de aanvraag. Wordt deze goedgekeurd? Dan wordt het geld overgemaakt op de bankrekening die je op het formulier invulde.

Meer info over deze verwarmingstoelage kan je hier vinden of via T 0800 120 33 (gratis nummer).

Verlenging eenmalige verwarmingstoelage voor gezinnen die verwarmen met huisbrandolie/propaan in bulk

In 2022 zette de federale regering het licht op groen voor een premie voor gezinnen die verwarmen met huisbrandolie/propaan in bulk. Nadat de overheid het bedrag van deze cheque verhoogde tot 225 euro, werd deze op 16 september 2022 andermaal opgetrokken tot 300 euro. Ook werd de periode verlengd tot eind maart 2023.

Deze cheque wordt toegewezen per adres en is voor gebruikers van stookolie (mazout) en propaan in bulk. Deze kan online of op papier worden aangevraagd. De toelage van 300 euro netto wordt eenmalig en forfaitair aan iedere rechthebbende toegekend die tussen 15 november 2021 en 31 maart 2023 een levering van een bedrijf heeft ontvangen, als tussenkomst in de betaling van de levering van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van zijn hoofdverblijfplaats. Bij meer dan één levering in die periode krijg je de verwarmingstoelage maar één keer. 

Het papieren formulier kan je downloaden, afdrukken en vervolgens aangetekend opsturen t.e.m. 30 april 2023 naar:
FOD Economie
Algemene Directie Energie – Cel Mazoutpremie 300 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Meer info kan je vinden bij FOD Economie of op www.informazout.be.

Let op: wanneer je de stookoliecheque van 225 euro al hebt ontvangen, krijg je de overige 75 euro nog gestort. Hier moet je dus niets voor doen.


Wil je nog meer te weten komen over welke andere maatregelen zijn genomen op 16 september 2022 door de federale overheid? Surf dan verder naar hun website.

Naar top