Verzekering Gewaarborgd Wonen

Wie een hypothecaire lening bij gelijk welke kredietinstelling afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van een woning, kan zich met de verzekering gewaarborgd wonen kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, of onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit. Deze verzekering helpt je dan bij de aflossing van de lening.

Sinds 1 januari 2023 moet je de aanvraag digitaal doen bij het Vlaams Woningfonds.

Meer informatie vind je hier.

Naar top