Voedselpakketten

De vrijwilligers van de welzijnsraad organiseren een maandelijkse voedselbedeling.

De bedragen worden automatisch geïndexeerd volgens de index van de consumptieprijzen – laatste versie 01 maart 2022.

Procedure:

Aanvraag 

Cliënten kunnen zelf een aanvraag indienen tot het bekomen van een voedselpakket.

Rechthebbenden 
  • personen die in budgetbeheer zijn bij het OCMW
  • personen die in collectieve schuldbemiddeling zijn
  • personen die genieten van het Recht op Maatschappelijke Integratie
  • personen zonder vaste woonplaats (daklozen);
  • illegalen: mensen zonder papieren hebben recht op een maandelijks voedselpakket als zij voldoen aan de financiële voorwaarden
  • personen die in het lokaal opvanginitiatief verblijven
Financiële voorwaarden
  1. Personen die het RMl als leefloon of financiële steun (gelijk aan het leefloon) genieten hebben geen bewijslast (uitgezonderd de tewerkgestelden in artikel 60§7) en kunnen zonder inkomensvoorwaarden een voedselpakket ontvangen.
  2. Personen in collectieve schuldbemiddeling hebben geen bewijslast gelet op hun beperkte inkomsten per maand.
  3. Personen in budgetbeheer indien hun wekelijks beschikbaar leefgeld niet voldoende is om levensmiddelen te kopen (d.w.z. hun inkomen dat overblijft na de betaling van alle lopende kosten zoals huur, elektriciteit, verzekeringen, aflossingen schulden…).
  4. Voor andere personen die een voedselpakket aanvragen, zal een sociaal onderzoek gebeuren dat de inkomsten en uitgavenbalans in kaart brengt en duidelijk maakt wat betrokkenen nog ter beschikking hebben om levensmiddelen te kopen. Na dit onderzoek gelden dezelfde grenzen als voor personen in budgetbeheer

Voor 3. en 4.: het actueel besteedbaar inkomen is minder dan 80 euro/week voor een alleenstaande en minder dan 115 euro/week voor een koppel vermeerderd met 57 euro/kind.

Beschikbaarheid / afhaling van het pakket

Het voedselpakket kan op elke zaterdag na de derde donderdag van elke maand afgehaald worden tussen 9.30 en 11 uur aan de achterkant van het gebouw gelegen in Kerkkouterstraat 1, Bavegem.

Voor diegenen die mobiliteitsproblemen hebben kan, op aanvraag, het pakket geleverd worden.

Indien de cliënt uitzonderlijk geen voedselpakket wenst (bv. hospitalisatie ...) moet hij het OCMW hiervan verwittigen.

Naar top