Voorleggen bewijsstukken vreemdelingendossiers

De dienst burgerzaken, vreemdelingen vraagt regelmatig om na uw inschrijving extra documenten binnen te brengen om uw dossier of aanvraag te vervolledigen.

Procedure

Voor bewijsstukken in vreemdelingendossiers, stuurt u de bewijsstukken door naar vreemdelingen@sint-lievens-houtem.be

In uw persoonlijk dossier kunt u een opsomming vinden van binnen te brengen bewijsstukken of dit staat op de bijlage die u ontvangen heeft na inschrijving. 

Voor bewijsstukken in dossiers van de burgerlijke stand, stuurt u de bewijstukken door naar burgerlijkestand@sint-lievens-houtem.be

Wenst u de bewijstukken te bezorgen? Dan kunt u die in een envelop bezorgen gericht aan de bevoegde dienst via de brievenbus van het gemeentehuis of u maakt een afspraak.

Naar top