Vossen

Vossen zijn prachtige roofdieren. Ze zijn dol op muizen en ratten en helpen zo knaagdierplagen te voorkomen. Ook zwakkere of zieke, wilde dieren ruimen ze uit de weg, waardoor ze populaties gezond houden. Nu vossen weer meer voorkomen in Vlaanderen, moeten we opnieuw wennen aan hun aanwezigheid.

Schade voorkomen

Vossen eten heel gevarieerd. Ze jagen op vogels en kleine zoogdieren, maar verorberen ook vruchten, bessen en insecten. Op zoek naar iets lekkers kunnen ze ongewild domeinen binnendringen waar ze schade kunnen veroorzaken. Een vos kiest doorgaans de gemakkelijkste weg naar een prooi. Als hij in een kippenhok binnenraakt, doodt hij vaak alle aanwezige dieren. Na een smakelijke maaltijd laat hij het gros onaangeroerd achter. Ook in pasgeboren biggen en lammetjes durft hij zijn tanden te zetten.

Hieronder vind je een overzicht van preventieve basismaatregelen om vossen de toegang tot uw eigendom te beletten. De extra ingrepen kunnen het effect van de basismaatregelen versterken.

Bieden de basismaatregelen onvoldoende bescherming tegen schade, dan kan je overgaan tot bestrijding of bijzondere jacht.

Schadevergoeding

Heb je schade geleden door een vos? Dan kan je in aanmerking komen voor een vergoeding. Die vraag je aan via het e-loket. Om aanspraak te maken op een schadevergoeding moet je kunnen aantonen dat:

  • de vos afkomstig is uit een natuurgebied
  • het betrokken natuurgebied in beheer is bij de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging
  • de soort in het natuurgebied niet bejaagbaar is en ook niet bestreden mag worden

Bovendien moet je jouw schade kunnen aantonen en minstens één van de verplichte basismaatregelen genomen hebben. Indien toegelaten, moet je bijzondere jacht of bestrijding hebben toegepast.

Meer info? Download de folder over vossen hieronder.

Lees het dossier over de vos op Onze Natuur.

Bron: https://natuurenbos.vlaanderen.be

Downloads

Naar top