Wateroverlast

Waterinfo.be

Met deze portaalsite slaan de Vlaamse waterbeheerders en kennisinstituten de handen in elkaar. Met tal van slimme maatregelen houden de overheden de situatie onder controle. Toch kunnen overstromingen niet altijd vermeden worden. De schade binnen de perken houden is dan uiterst belangrijk. En correct informeren is hierbij van cruciaal belang.

Je kan inzoomen op de eigen gemeente of deelgemeente. In onze gemeente is er een meetpunt op de Cotthembeek te Letterhoutem.

Wat bij overlast?

Bij hevige wateroverlast, kan je de brandweer contacteren via het e-formulier op de website van de brandweerzone.

Bij slechte weersvoorspellingen wordt het noodnummer 1722 geactiveerd voor niet-levensbedreigde situaties.

Bel enkel het noodnummer 112 te bellen bij levensbedreigende situaties.

Hou rekening met onderstaande adviezen:

  • Vermijd verplaatsingen bij hevige regenval, zeker ’s nachts.
  • Respecteer omleidingen en rijd niet door diepe plassen.
  • Geef de brandweer de tijd en ruimte om interventies degelijk af te werken.
  • Volg de instructies die gegeven worden door de lokale overheden.

De gemeente zorgt voor gratis zandzakken. Wanneer je uit ervaring weet dat jouw eigendom gevoelig is voor wateroverlast, dan kan je deze best op voorhand reserveren via T 053 60 72 27 of technischedienst@sint-lievens-houtem.be.

Sinds 1 maart 2007 is in alle woningverzekeringspolissen (brand - eenvoudige risico's) verplicht de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen.

In uitzonderlijke gevallen én als het schadefeit als algemene ramp erkend wordt, kan het Rampenfonds tussenkomen.
Meer informatie vind je op de website FOD Binnenlandse Zaken.

Gezondheidsadviezen na overstromingen

Bekijk alvast de website van Agentschap Zorg & Gezondheid en de website van VMM.

Omdat bij overstromingen vervuild slib wordt afgezet bij het terugtrekken van het water, zijn er een aantal adviezen om rekening mee te houden. Een handig document dat een goede leidraad geeft, is het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Deze kan je hieronder downloaden.

Naar top