Werkingssubsidies sportverenigingen

Erkende sportverenigingen kunnen subsidies krijgen voor hun reguliere werking. Deze middelen worden verdeeld op basis van een subsidiereglement. Verenigingen die subsidies willen ontvangen voor het voorbije werkjaar kunnen dit via het daartoe bestemde formulier dat jaarlijks wordt toegezonden. Het subsidiereglement werd vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 10 december 2008.

Subsidiereglement werking lokale sportverenigingen

Naar top