Wespen, bijen, hommels en hoornaars

De gemeente Sint-Lievens-Houtem beschikt over een groep geëngageerde imkers. Ze creëerden hun eigen website waarop je heel wat nuttige info vindt.

Je ontdekt er waar je lekkere lokale honing kan kopen en komt meer te weten over de strijd tegen hun gemeenschappelijke vijand: de Aziatische Hoornaar.

Aziatische hoornaar

In de strijd tegen deze invasieve exoot vragen we de hulp van alle inwoners van Sint-Lievens-Houtem en buurgemeenten.

We vragen om elke waarneming van dit dier of nest, te melden via vespawatch en via contact@imkersinslh.be. Vervolgens wordt het nodige gedaan om het nest te verdelgen. Ben je niet zeker dat het om een hoornaar gaat? Check dan deze pagina.

Wespen

Ook een wespennest kan voor overlast zorgen. Hiervoor kan je terecht bij de brandweer. Bij de verdelging van een wespennest is een retributie verschuldigd van 40,00 euro incl. btw.

Dit bedrag zal, binnen de dertig dagen na de verzending van de factuur, via overschrijving geïnd worden door de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.

Een wespennest op openbaar domein, meld je via technischedienst@sint-lievens-houtem.be.

Bijen en hommels

Bijen en hommels zijn beschermde diersoorten. De hommels en bijen vormen geen reëel gevaar naar mensen toe. Ze zijn niet agressief en steken enkel als ze zich bedreigd voelen.

Daarnaast leveren de hommel en de bij een belangrijke bijdrage aan het milieu. Ze zijn belangrijke bestuivers, dragen bij aan het behoud van de diversiteit van de planten en zorgen voor een natuurlijk evenwicht. Door het stuifmeel van de ene bloem naar de andere te brengen, verzekeren de hommels en bijen de bevruchting van de planten. Door deze kruisbestuiving verbetert ook de kwaliteit van de vruchten van de plant.

Hommel- en bijennesten komen voor in bloemrijke gebieden zoals tuinen, akkers en boomgaarden. Je vindt ze in de grond, in bomen, muurspleten …

Naar top