Wonen langs onbevaarbare waterlopen

Oeverzones vormen de overgang van land naar water. Door hun bufferende werking zijn ze erg belangrijk voor het watersysteem. De waterloopbeheerders werken aan levende, natuurlijke en veilige waterlopen maar ook bewoners naast een waterloop moeten zich aan regels houden. In de folder lees je welke afstand van de waterloop je moet respecteren voor een bepaalde activiteit en hoe je bij bouw- of verbouwingswerken langs een waterloop te werk moet gaan. Meer informatie vind je hier of in de brochure onderaan deze pagina.

De onbevaarbare waterlopen in Vlaanderen worden beheerd door verschillende instanties. Wie de waterloop beheert, hangt af van de categorie van de waterloop. Meer info vind je hier.

Downloads

Naar top