Zoneringsplannen

Het afvalwater dat je loost, moet worden gezuiverd vooraleer het terechtkomt in onze oppervlaktewateren. Voor deze behandeling zijn er grofweg 2 opties: ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de gemeente/rioolbeheerder of het gewest in voor verdere zuivering ofwel ben je verplicht dit zelf te doen. Welke situatie van toepassing is, hangt af van de zone waarin je woont.

Het zoneringsplan geeft weer in welke zuiveringszone je woning gelegen is en werd opgesteld in een samenwerking tussen de gemeente en de Vlaamse Milieumaatschappij(VMM) in de periode 2006-2008.

Per zuiveringszoneben je verplicht om bepaalde maatregelen te treffen. Deze maatregelen zijn per zone terug te vinden op het geoloket.

Naar top