Zorganimator speelplein

Algemeen

Als zorganimator ben je een essentieel onderdeel van onze speelpleinwerking, waarbij we streven naar een inclusieve omgeving waar elk kind zich welkom voelt. Als zorganimator ben je verantwoordelijk voor het ondersteunen van kinderen met een zorgnood en begeleidt je de animatoren in het omgaan hiermee. Zo help je er mee voor zorgen dat ook kinderen met extra noden een fijne vakantie kunnen beleven. Als zorganimator vorm je daarnaast een belangrijke brug tussen ouders en animatoren, waarbij je nauwlettende de zorgvragen van kinderen en eventueel bijhorende vragen/bezorgdheden van ouders opvolgt en hen hierin de nodige ondersteuning biedt.

Voorwaarden
Om als zorganimator te kunnen worden aangesteld, dien je:
 • Minimum 18 jaar te zijn.
 • Te beschikken over een relevant diploma binnen de zorg of het onderwijs of momenteel een dergelijke opleiding te volgen OF in samenspraak met de jeugddienst en stuurgroep.
 • Een blanco uittreksel uit het strafregister in te dienen (model 596-2).

Om je kandidaat te stellen als zorganimator vul je het animatorfomulier en beschikbaarheidsformulier alvast in én neem je contact op met de jeugddienst via jeugddienst@sint-lievens-houtem.be of 053 60 72 58.

Periode

Van 1 juli tot en met 23 augustus word je aangesteld per week. Je bent vrij om te kiezen hoeveel weken je de taak van zorganimator wil opnemen.

Verloning

Als zorganimator word je vergoed als verenigingswerker en krijg je een vergoeding afhankelijk van je profiel en opleidingsgraad.

Beschrijving taken
Kinderen met een zorgnood ondersteunen en animatoren hierin begeleiden
 • Zorgvragen opvolgen van kinderen met zorgnood.
 • Communicatie met ouders, bijvoorbeeld aan de hand van een “heen en weer boekje”.
 • Animatoren ondersteunen in het omgaan met en betrokken houden van kinderen met een zorgnood.
Coachen van vlinderanimatoren met een zorgnood
 • Op basis van de sterktes en interesses van animatoren met zorgnood, samen een planning maken en taken opstellen.
 • Aanspreekpunt voor vlinderanimatoren met zorgnood en ondersteuning bieden.
Dagelijkse werking opvolgen, waken over de kwaliteit van de speelpleinwerking. 
 • Dagelijks overleg en nabespreking bijwonen met de animatoren. 
 • Vragen opvolgen van ouders, ook schriftelijk bijhouden en terugkoppelen naar jeugddienst. 
 • Animatoren bijstaan in hun contact met de ouders, er over waken dat dit correct verloopt. 
Medische en zorg gerelateerde administratie opvolgen
 • De persoonlijke inlichtingenfiches van alle kinderen opvolgen + eventuele extra info bijhouden zoals zelfstandig naar huis of opgehaald door derden. 
 • Ouders inlichten over gebeurde ongelukken (klein of groot) en eventueel verzekeringspapieren meegeven indien er nog naar de dokter zou gegaan worden. 
 • EHBO-lijst bijhouden en communiceren naar jeugddienst. 
Naar top